Webinaria – zapisy

Newsletter

Zapisz się do newslettera.

Bądź na bieżąco!

NADCHODZĄCE WEBINARY:

Zawory zwrotne Hawle Özkan – przegląd rozwiązań i zasady doboru.
17 marca, godzina 10:00

Armatura zaporowa- przepustnice podwójnie mimośrodowe.
14 kwietnia, godzina 10:00

Budowa typowych węzłów wodociągowych z zastosowaniem armatury Hawle.
19 maja, godzina 10:00

Zasady prawidłowego doboru i lokalizacji zaworów napowietrzająco-odpowietrzających do wody.
23 czerwca, godzina 10:00

Ograniczanie strat wody – Hawle DUOFIT i Hawle S.CAP.
21 lipca, godzina 10:00

18 sierpnia, godzina 10:00

Zespół na i odpowietrzający do bezpośredniej zabudowy w ziemi czy zawór na i odpowietrzający do zabudowy w komorze.
15 września, godzina 10:00

Proces produkcji obudów sztywnych i teleskopowych.
20 października, godzina 10:00

Przegląd zasuw Hawle- podstawowe różnice między zasuwą E1, E2, E3.
17 listopada, godzina 10:00

Procesy logistyczne na przykładzie trzpieni w Fabryce Armatury Hawle.
8 grudnia, godzina 10:00

ZREALIZOWANE WEBINARY:

Synoflex – uniwersalny łącznik do zadań specjalnych.
17 lutego, godzina 10:00

Punkt Poboru Wody Dużej Wydajności Hawle – rozwiązanie dla obiektów o wysokim ryzyku pożarowym.
29 stycznia, godzina 11:30

Klauzula informacyjna webinarium

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanym dalej RODO informuję, iż:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fabryka Armatury Hawle Sp. z o.o., ul. Piaskowa 9, 62 – 028 Koziegłowy, tel. +48 61 81 11 414,
2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod.hawle@symbioza.it,
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia webinarium oraz w celach marketingowych – wysyłka newslettera na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby,
4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody. Zgoda może być odwołana w każdym momencie,
5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, podmioty obsługujące webinarium oraz podmioty realizujące usługę mass mailingu,
6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w webinarium.