Webinaria – zapisy

Newsletter

Zapisz się do newslettera.

Bądź na bieżąco!

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanym dalej RODO informuję, iż:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fabryka Armatury Hawle Sp. z o.o., ul. Piaskowa 9, 62 - 028 Koziegłowy, tel. +48 61 81 11 414,
2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod.hawle@symbioza.it,
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby,
4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody. Zgoda może być odwołana w każdym momencie,
5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące usługę mass mailingu,
6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w subskrypcji newslettera, uczestnictwa w konkursach i eventach, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach.

ZREALIZOWANE WEBINARY:

Projektowanie sieci hydrantowych – gdzie lokalizować hydranty zewnętrzne?
drugie z trzech spotkań online z Adamem Masłowskim z poradnikprojektanta.pl
21 października, godzina 10:00

Projektowanie sieci hydrantowych – przepisy formalno-prawne
pierwsze z trzech spotkań online z Adamem Masłowskim z poradnikprojektanta.pl
7 października, godzina 10:00

Hawle – Synoflex – wielozakresowe łączniki z funkcją zabezpieczenia przed przesunięciem.
23 września, godzina 10:00

Przyłącza domowe Hawle – rodzaje i sposoby montażu.
8 września, godzina 10:00

Zasady prawidłowego doboru zaworów redukcji ciśnienia.
19 sierpnia, godzina 10:00

Kołnierz System 2000 – cechy konstrukcyjne i zalety stosowania.
24 lipca, godzina 10:00

Studium przypadku, czyli koszty usunięcia awarii rurociągu.
14 lipca, godzina 10:00

NADCHODZĄCE WEBINARY:

Projektowanie sieci hydrantowych – proces projektowania krok po kroku
trzecie spotkanie online z Adamem Masłowskim z poradnikprojektanta.pl,
zamykające cykl o projektowaniu sieci hydrantowych
4 listopada, godzina 10:00

Pokrycie proszkowe zasuwy żeliwnej metodą fluidyzacji – badania wg GSK.
18 listopada, godzina 10:00

Próby szczelności i badania niszczące.
2 grudnia, godzina 10:00

Klauzula informacyjna webinarium

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanym dalej RODO informuję, iż:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fabryka Armatury Hawle Sp. z o.o., ul. Piaskowa 9, 62 – 028 Koziegłowy, tel. +48 61 81 11 414,
2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod.hawle@symbioza.it,
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia webinarium oraz w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby,
4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody. Zgoda może być odwołana w każdym momencie,
5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, podmioty obsługujące webinarium oraz podmioty realizujące usługę mass mailingu,
6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w webinarium.