Zawory regulacyjne CLA-VAL

Newsletter

Zapisz się do newslettera.

Bądź na bieżąco!

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanym dalej RODO informuję, iż:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fabryka Armatury Hawle Sp. z o.o., ul. Piaskowa 9, 62 - 028 Koziegłowy, tel. +48 61 81 11 414,
2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod.hawle@symbioza.it,
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby,
4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody. Zgoda może być odwołana w każdym momencie,
5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące usługę mass mailingu,
6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w subskrypcji newslettera, uczestnictwa w konkursach i eventach, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach.