Newsletter

Zapisz się do newslettera.
Bądź na bieżąco!Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji marketingowych i ofert handlowych poprzez newsletter.


Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 Fabryka Armatury Hawle Sp. z o.o. z siedzibą w Koziegłowach, 62-028, ul. Piaskowa 9, NIP 781-10-01-712 informuje, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „Fabryka Armatury Hawle Sp. z o. o.”, zwany dalej: „Administratorem”. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: ulica Piaskowa 9, kod pocztowy 62-028 Koziegłowy lub dzwoniąc nr telefonu: +48 61 81 11 414.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych i handlowych w związku z realizacją usługi newslettera. Zbierane dane obejmują: adres e-mail.
3. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Administratora w celach marketingowych podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust 1 pkt a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., tj. udzielona zgoda.
4. Podanie danych ma charakter dobrowolny. Zapewniamy również Państwa, że dane nie będą sprzedawane lub w inny sposób przekazywane innym podmiotom do celów komercyjnych, chyba, że osoba, której dane dotyczą udzieli na to zgody.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
– przez okres 3 pełnych lat obrotowych
– lub do czasu cofnięcia zgody w przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest udzielona zgoda.
6. Do Pani/Pana danych osobowych w celach niekomercyjnych, mogę mieć dostęp nasze podmioty przetwarzające jak kancelaria prawna, dostawcy, kurierskie i transportowe tylko i wyłącznie w celu realizacji umów oraz firmy współpracujące przy realizacji kampanii marketingowych.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Czy wiesz, że...

...produkowany przez Hawle hydrant wolnoprzelotowy teleskopowy jest rozwiązaniem optymalnym do stosowania w gęstej zabudowie miejskiej?

Strefa Experta

Przyjazna, wielotematyczna platforma wymiany doświadczeń i poglądów na tematy związane z branżą armaturową! Znajdziecie tutaj Państwo odpowiedzi na pytania zadawane nie tylko przez Koleżanki i Kolegów z branży wod.-kan., ale i inne osoby zainteresowane tą tematyką. Postaramy się szybko i sprawnie, zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy odpowiedzieć na nurtujące Państwa pytanie. Zapraszamy do regularnych odwiedzin. Wierzymy, że częste aktualizacje i szerokie spektrum poruszanych tematów sprawią, że Strefa Experta spotka się z szerokim zainteresowaniem z Państwa strony.

Regulamin Strefy Experta

xAby zadać pytanie lub dodać komentarz
skorzystaj z formualrza po prawej stronie.

2 \ Dlaczego głównie EPDM w zasuwach wodociągowych?

Wraz z zamiarem wprowadzenia do eksploatacji zasuw z miękkim uszczelnieniem klina (1958 rok), a w latach późniejszych, w coraz większej gamie armatury i wyposażenia sieci powstała potrzeba znalezienia elastycznego materiału (potocznie gumy) posiadającego wymagane dla tego przedsięwzięcia trwałe cechy eksploatacyjne.
I takim właśnie materiałem okazał się ostatecznie EPDM - Etyleno-Propyleno-Dienowy-Monomer, czyli usieciowany w procesie wulkanizacji (siarkowej lub nadtlenkowej) elastomer, cechujący się bardzo dobrymi właściwościami do odwracalnej deformacji z zachowaniem ciągłości struktury, pamięci kształtu, odporności na działanie wody w tym ozonu (w stężeniu, w jakim jest stosowany do dezynfekcji sieci), na działanie wysokich temperatur do +110°C, zachowujący elastyczność również w niskich temperaturach do -40°C. EPDM stosowany w budowie armatury występuje w twardości o zakresie od 40-90° Shore.

Komentarz

Dzięki swojej budowie cząsteczkowej nie obserwujemy twardnienia EPDM w trakcie upływu lat (wysoka odporność na proces starzenia). EPDM jest materiałem chemicznie martwym, czyli po wulkanizacji nie zachodzą w nim żadne procesy chemiczne zmieniające jego właściwości. Żadne składniki EPDM nie ulatniają się do otoczenia, potwierdza to atest neutralności dla środowiska wodnego. O jego przydatności do stosowania w produkcji elementów armatury stanowi również świadectwo odporności bakteriologicznej (rozwój mikroorganizmów w wodzie pitnej) zgodnie z arkuszem roboczym W-270 (DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Branży Wodnej i Gazowej) oraz Atest PZH na kontakt z wodą pitną.

Należy jednak wyraźnie zaznaczyć, że do budowy elementów uszczelniających w armaturze stosowany jest nie tylko EPDM, lecz cała gama innych elastomerów lub ich mieszanek w zależności od przeznaczenia armatury.3 \ Jakie są przyczyny narastania momentów obsługowych zasuw wraz z upływem czasu?

Nie znając typu zasuwy, rodzaju medium, warunków eksploatacji można odpowiedzieć,
że niskiej jakości materiał zastosowany w budowie zasuw, ale przede wszystkim jakość
i precyzja wykonania takich elementów jak:
•    wrzeciono
•    system łożyskowania
•    system prowadzenia klina
•    system uszczelnienia
mają, istotny wpływ na wartość momentów obsługowych, w tym na ich zmianę w miarę
upływu czasu.
Jedną z przyczyn jest zła obróbka stali nierdzewnej, w wyniku czego następuje korozja
powierzchniowa, co powoduje narastanie momentów obsługowych i może prowadzić do
całkowitego zablokowania zasuwy.
Na elementach mechanizmu uruchamiającego osadzają się wytrącenia (żelaza, manganu, związków wapnia, magnezu itp.) z wody (potocznie mówiąc zasuwa zarasta), a wraz z tym narastają jej momenty obsługowe.  
W systemach ściekowych materiały włókniste mogą całkowicie zablokować możliwość
przemieszczania się klina na wrzecionie.
 
Komentarz

W celu zapobiegania tego typu zdarzeniom, większość producentów zaleca przynajmniej raz w roku całkowicie zamknąć i otworzyć zasuwę! W warunkach praktycznych te zalecenia pozostają w sferze oczekiwań Producenta.
W skrajnych przypadkach należy zasuwę wyłączyć z eksploatacji, zdemontować kompletną pokrywę, dokonać oceny części, ich naprawy lub wymiany i ponownego montażu.
Podstawową zasadą przy doborze armatury jest jej właściwy dobór pod kątem rodzaju medium oraz wnikliwa analiza warunków pracy zasuwy.4 \ Czy istnieje obowiązek stosowania bloków oporowych na sieci z rur PVC przy zastosowaniu SYSTEMU 2000 HAWLE i jak je wykonać?

To pytanie, nad którym warto się chwilę zastanowić.

Czymś innym jest zabezpieczenie przed przesunięciem (rozerwaniem) połączenia rurociągu z armaturą np. SYSTEM 2000 lub SYSTEM ISO a czymś innym zabezpieczenie sieci przewodów kielichowych przed siłami występującymi np. od ciśnienia wewnętrznego (łącznie z ciśnieniem próbnym) i siłami dynamicznymi oraz ciśnienia parcia od otaczającego gruntu.

Połączenie armatury SYSYEMU2000 z bosym końcem rury PVC, jest połączeniem zabezpieczonym przed przesunięciem, ale zaślepka SYSTEM 2000 na końcu rurociągu wymaga bloku oporowego.
Bloki wymagane są na sieci przewodów w miejscach zmiany kierunku, trójnikach i czwórnikach, korkach kielichowych i skarpach, przy połączeniach kielichowych rur niezabezpieczonych przed przesunięciem, oraz rur o dużym współczynniku wydłużalności liniowej itp.
Bloki oporowe należy wykonać zgodnie z normą BN-81/9192-05 „Bloki oporowe”.
Ostateczną decyzję o lokalizacji bloków podejmuje projektant w porozumieniu z Inwestorem.

Komentarz

Bloki oporowe mogą być prefabrykowane lub wykonane na miejscu budowy z betonu lanego, pod warunkiem dokładnego oparcia ich o grunt w stanie nienaruszonym.
Wielkość bloków oporowych (powierzchnie styku bloków betonowych z naturalnym nienaruszonym podłożem gruntu) w zależności od rodzaju gruntu należy obliczać na przyjęte w projekcie wodociągu max. ciśnienie próbne.

Bardziej szczegółowe informacje można uzyskać od każdego producenta konkretnych rur.8 \ Proszę podać podstawowe zasady doboru armatury redukcji ciśnienia. Czy dobór „na tzw. średnicę” jest poprawny?

Odpowiedź na pytanie zawarte w drugim zdaniu - dobór taki jest nie tylko niepoprawny, jest wręcz zły i nie powinien mieć miejsca! Bez względu na to, czym będziemy starać się go uzasadnić.
Taki dobór prowadzi z reguły do;

-  przewymiarowania armatury
-  przeinwestowania (zawyżania kosztów, z którymi tak bardzo walczymy)
-  stwarza problemy z właściwą eksploatacją
- może prowadzić do szybszego zużycia armatury.

Komentarz:

Powinniśmy pamiętać, że stare (kilkudziesięcioletnie rurociągi) były dobierane na zupełnie inne przepływy niż obecnie występują, a nowe rurociągi z kolei też nie są projektowane na wyższe szybkości przepływu, co często zmusza eksploatatorów, do strefowej redukcji ciśnienia.

Zdarza się projektować systemy wodociągowe, uwzględniając wystąpienie warunków dla przyszłościowego bardzo intensywnego wzrostu poboru wody przez mieszkańców, wbrew powszechnej statystyce mówiącej o spadku zużycia wody na osobę. Liczenie na gwałtowny przyszłościowy wyż demograficzny i znaczny wzrost jednostkowego poboru wody jest, mocno optymistyczne i nie powinno być poważnie traktowane. Nie znamy wszystkich przyszłościowych uwarunkowań zewnętrznych, które mogą w istotny sposób zmienić podejście do wielkości jednostkowego zapotrzebowania wody. Z punktu widzenia ochrony środowiska (zmniejszania zużycia wody) z pomocą przychodzą nam, producenci sprzętu AGD jak również punktów poboru wody w domach takich jak baterie zlewozmywakowe, umywalkowe, wannowe, natryskowe i ostatecznie producenci żywności.
Dobór armatury regulacyjnej wymaga przeprowadzenia dokładnej analizy w oparciu o:

- przepływy rzeczywiste
- ciśnienia dyspozycyjne
- planowaną przyszłościową rozbudowę systemu
- zapotrzebowania wody dla celów ppoż.
- rodzaju armatury i funkcji dodatkowych
- oczekiwań, co do systemu komunikacji z centralą sterującą
- dostępu do energii elektrycznej
- i szeregu innych uwarunkowań

W przypadku złożonych funkcji, trudnych warunków pracy, (wysoki stopień redukcji powyżej 4:1) zalecamy przed podjęciem decyzji skontaktować się z Producentem armatury, aby przedyskutować warunki pracy i dokonać właściwego wyboru.
Dostępne dane i wykresy z reguły pomagają dobrać standardowe wykonania, dla mniej złożonych sytuacji, bardziej złożone przypadki wymagają głębszej analizy i współpracy z Producentem, gdyż wiele rozwiązań nie występuje, w dostępnych materiałach informacyjnych.9 \ Dlaczego HAWLE żąda zabudowy zaworów odpowietrzających przed i za zaworami redukcji ciśnienia?

Prosimy traktować to, jako zalecenie, (słowo żądamy nie występuje w żadnej naszej publikacji ani firmowych materiałach technicznych), do wnikliwego rozpoznania przy planowanej redukcji ciśnienia, ewentualnego nadmiaru powietrza w przewodzie wodociągowym. W sytuacji, gdy mamy z takim nadmiarem do czynienia, wówczas zalecamy zabudowę przed zaworem redukcyjnym, zaworu odpowietrzającego. Zabudowa zaworu odpowietrzającego przed zaworem redukcji ciśnienia ma na celu zapewnienie właściwej pracy zaworu poprzez usunięcie nadmiaru powietrza napływającego do zaworu. Pęcherzyki powietrza gromadzone w korpusie zaworu, utrudniają uzyskanie przez niego precyzyjnej i stabilnej pracy.

O potrzebie zabudowy zaworu odpowietrzającego przed zaworem decyduje jego umiejscowienie na profilu sieci oraz opinia użytkownika o możliwych problemach związanych z powietrzem na tym odcinku przewodu.
Za zaworem redukcyjnym, mamy obowiązek, jako producent armatury rozpoznać problem generowania powietrza (uwalniania powietrza rozpuszczonego w wodzie) i uzgodnić z użytkownikiem ewentualną zabudowę zaworu odpowietrzającego.
Zabudowa zaworu odpowietrzającego za zaworem redukcji ciśnienia ma na celu usunięcie powietrza wydzielanego z wody w wyniku redukcji ciśnienia tzn. uniknięcie wtórnego napowietrzenia sieci.

Komentarz

Gdy gaz łączy się z cieczą w danej temperaturze, to jego ilość (w roztworze) jest wprost proporcjonalna do różnicy ciśnień:
- zwiększanie ciśnienia - rośnie ilość gazu w mieszaninie,
- zmniejszanie ciśnienia - maleje ilość gazu rozpuszczonego w mieszaninie.
Zjawisko to opisuje precyzyjnie PRAWO Wiliama HENRY'ego !
Nadmiar powietrza w sieci wodociągowej jest powodem powstawania w niej wielu negatywnych zdarzeń.11 \ Co daje możliwość wymiany pod ciśnieniem O-ringów zabudowanych w tulei uszczelniającej w pokrywie zasuwy?

Daje możliwość samodzielnej wymiany o-ringów przez użytkownika pod pełnym
ciśnieniem roboczym w rurociągu, na którym zabudowana jest zasuwa. Czyli w
przypadku zaobserwowania nieszczelności zewnętrznej zasuwy poprzez system
O-ringów można dokonać ich wymiany bez konieczności spustu wody i wymiany
kompletnej pokrywy zasuwy.

W przypadku armatury Hawle taka możliwość jest dopuszczalna tylko w grupie zasuw typu E2 w zakresie średnic DN 50-200 przeznaczonych do wody, zabroniona natomiast jest w zasuwach przeznaczonych do gazu.

Komentarz

Opcja ta generalnie przeznaczona jest do armatury operacyjnej, armatury przewidzianej do
dużej liczby przesterowań. Zasuwy zabudowane w ziemi, na sieciach wodociągowych
jako armatura zaporowa nie wymagają niezbędnie takich rozwiązań, gdyż ilość pełnych
otwarć i zamknięć jest w praktyce ograniczona i nie przekracza z zasady, wartości
oferowanych przez producentów określonej wysokiej jakości zasuw.
Norma określa wymaganą ilość otwarć i zamknięć na 2500 cykli, co przy zakładanej
żywotności zasuw na około 50lat wymagałoby 50 cykli zamykania i otwierania zasuw
każdego roku, przez 50 lat co wydaje się sprawą nie mająca w praktyce eksploatacyjnej często
miejsca.

Poprawnie skonstruowana tuleja O-ringów i wysoka gładkość powierzchni wrzeciona w
miejscu osadzenia uszczelnień zapewnia wielokrotnie wyższe ilości cykli otwórz-zamknij,
mogące osiągać wartości około 10.000 cykli i więcej.