Czy wiesz, że...

…armatura Hawle jest stosowana w najbardziej newralgicznych punktach, takich jak instalacje przeciwpożarowe rafinerii?